Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De drie pijlers van het netwerk zijn de burgers, de coördinatoren en de lokale politie.

Wie deelneemt aan een BIN, is een waakzame burger die ogen en oren openhoudt om van zijn buurt een veilige buurt te maken, volgens de spelregels van een BIN, onder de leiding van de coördinatoren en in volledige samenwerking met de lokale politie. en de dienst 101.

Foldertje Huishoudelijk Reglement

Het doel is om:

  1. het algemene veiligheidsgevoel te verhogen;
  2. de sociale controle te bevorderen;
  3. het belang van preventie (1) te verspreiden.

Dat doel proberen we te bereiken door waakzaam te zijn in onze eigen buurt, en elke verdachte handeling of persoon te melden aan het noodnummer 101. Cijfers uit anders BINs in Vlaanderen geven duidelijk aan dat het aantal inbraken en pogingen tot inbraak spectaculair daalt waar de burgers zich hebben georganiseerd in een BIN.

(1) Naast inbraakpreventie kan een BIN ook activiteiten ontwikkelen inzake brandpreventie

 

Hoe werkt een BIN?

Er zijn 5 eenvoudige stappen:

 

Goede Afspraken

... maken goede vrienden:

  1. Een Bin is vooral géén buurtpatrouille
  2. Merk je een verdachte handeling, ga nooit zelf de confrontatie aan
  3. Zorg voor je eigen veiligheid en die van je buren
  4. Wie tegen deze regels zondigt, kan (zal) worden uitgesloten van het BIN

 

Word ook lid!