De belangrijkste tips inzake inbraakpreventie

 

Als men zich wil beschermen tegen inbraken en diefstallen, is het van groot belang om steeds binnen het kader van de wettelijkheid te handelen.

Hieronder zal je een synthese vinden van de belangrijkste tips, hoofdzakelijk samengebracht vanuit de website van de Politie en de verschillende websites van de diensten bevoegd voor veiligheid en preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, waarvan je de links in de tekst kan vinden.

1. Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur

De diefstalpreventieadviseur helpt u gratis uw woning te beveiligen. Het gaat om een politieman of gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie.

2. Goede gewoonten

De voornaamste veiligheidsmaatregel is het aannemen van goede gewoonten. Deze zijn eenvoudig en kosten niets. Meld ieder verdacht element in uw wijk, straat of bij uw buren steeds aan de politie.

3. Verhoog de veiligheid in je woonwijk

Voordat inbrekers jouw woning bereiken moeten ze eerst door de wijk waar je woont. Ook hier kan je het hen al moeilijker maken.

4. Mechanisch beveiligingsmateriaal

U kan de toegang tot uw woning verstevigen om het de inbreker zeer moeilijk te maken.

5. Alarmsysteem

Het plaatsen van een alarmsysteem is alleen maar interessant als de woning al correct beveiligd is. Dit systeem vertraagt de inbreker immers niet, maar kan hem wel afschrikken. Doe een beroep op professionals om u te begeleiden en bekijk de geldende wetgeving.

6. Camerabewaking

Net als een alarmsysteem, is de plaatsing van camera’s alleen maar interessant als de woning al correct beveiligd is.

7. Tips i.v.m. diefstal met list

Er lopen personen met slechte bedoelingen rond die er niet voor terugdeinzen burgers te misleiden. Wees daarom waakzaam.

8. Wat te doen bij een inbraak?

Tracht kalm te blijven, probeer helder te denken en vermijd een gevecht.

1. Doe beroep op een diefstalpreventieadviseur

De diefstalpreventieadviseur helpt u uw woning te beveiligen. Het gaat om een politieman of gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie.

Hij komt gratis op huisbezoek en bekijkt samen met u uw woning. Hij geeft u tips over de te nemen maatregelen.

Waarom een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur?

Wenst u gratis advies? Neem dan contact op met uw diefstalpreventieadviseur. Binnen onze politiezone is Inspecteur Frank Pierco verantwoordelijk voor slachtofferzorg en diefstalpreventie, en op die manier ook het aanspreekpunt voor alles over het BIN. Je kan hem bereiken via het algemene nummer van de politiepost in Steenokkerzeel of op 02/759.78.72, via e-mail op technopreventie@kastze.be

[naar boven]

 

2. Goede gewoonten

De voornaamste veiligheidsmaatregel is het aannemen van goede gewoonten. Deze zijn eenvoudig en kosten niets. Enkele voorbeelden:

Je merkt iets verdacht in de buurt

Maak er een reflex van: verwittig bij ieder verdacht element in uw straat of bij uw buren zonder aarzelen de politie via het nummer 101.

 Cash geld

Bewaar zo weinig mogelijk cash in huis. Heb je waardevolle spullen in huis, steek ze dan in een kluis (als je die hebt), of anders op een veilige en niet te evidente plek in huis.

 Identificeer en/of fotografeer je duurdere bezittingen

Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht van iedereen rondslingeren. Hou een inventaris bij van uw waardevolle voorwerpen en noteer de serienummers van bv. elektronica of fototoestellen. Op de website besafe.be kan je een model vinden voor een registratieformulier waardevolle voorwerpen. Hou de facturen bij. Noteer bij de aankoop de referenties en maak een foto van juwelen die je thuis bewaart. Op die manier kan de politie uw goederen gemakkelijker aan u teruggeven wanneer ze teruggevonden worden.

 Cadeautjes bij gekende feestdagen

Zorg ervoor dat de cadeautjes rond de gekende feestdagen zoals Kerst, nieuwjaar, Pasen of St. Nicolaas niet te opzichtig zichtbaar liggen. Zeker al niet van op de straat. Het kan vreemd klinken, maar met Kerst kan je ze beter niet allemaal onder de kerstboom leggen.

 Wegwerpen van verpakkingen

Zet de kartonnen verpakking na de aankoop van nieuwe toestellen, bv. een laptop of een duur fototoestel niet zichtbaar bij het vuilnis voor de deur, anders zien inbrekers al snel wat ze bij u kunnen stelen.

 Wees bewust van momenten met verzwakte waakzaamheid

Als je alleen thuis bent, sluit dan ook overdag op de benedenverdieping alles af indien je voor langere tijd boven aan het werken of poetsen bent. Die activiteit kan je aandacht zodanig opslorpen dat je geen oog meer hebt voor wat er op dat moment beneden gebeurt. Blijf ook bewust van de eventuele risico’s aan de voorzijde van je woning (bv. een geopende garagepoort) als je langere tijd achteraan in de tuin bezig bent.

 Help de inbrekers niet

Laat geen ladders, vuilniscontainers en andere voor inbrekers nuttige werktuigen of hulpmiddelen achter in de tuin. Leg in het tuinhuis ook geen al te waardevolle voorwerpen.

 Sleutels

Maak voor sleutels nooit gebruik van de klassieke verstopplaatsen, zoals onder de deurmat of in de bloempot. Geef liever een sleutel aan een betrouwbare buur.

 Kort afwezig

Doe altijd ramen en deuren op slot, ook als u maar voor even afwezig bent, zelfs voor een kort praatje bij de buren. Laat uw ramen niet op kiepstand staan. Vergeet ook de achterdeur en het kleine toiletraampje niet.

 Lang afwezig

Schakel bij afwezigheid jouw telefoonoproepen door naar een ander toestel, bv. jouw mobiele telefoon, de telefoon van vrienden of familie, ... Je de politiediensten van onze gemeente vragen om een oogje in het zeil te houden. Vraag een afwezigheidstoezicht aan bij de lokale politie. Je vindt het aanvraagformulier op de website van de Politiezone Kastze.

Geef uw woning een bewoonde indruk terwijl u met vakantie bent. Vraag aan een buur, kennis of familielid om de brievenbus te ledigen. Een woning met een volle brievenbus verraadt meteen de afwezigheid van de bewoners! En als het even kan, laat het gras maaien, de rolluiken op en af laten, enz… Op de website besafe.be kan je desbetreffend de brochure “Check-list Vertrek” vinden.

 Wees discreet online

Deel je afwezigheid niet mee op een antwoordapparaat of via sociale media zoals bv. facebook. Als je vakantiefoto's deelt op Facebook, weet iedereen meteen dat je niet thuis bent.

[naar boven]

 

3. Maatregelen in de omgeving waar je woont

Voordat inbrekers je woning bereiken moeten ze eerst door de wijk waar je woont.

 Het belang van sociale controle kan niet worden onderschat

Sociale controle is cruciaal om het risico op inbraak te verminderen. Sensibiliseer de burgers over het belang van een goede relatie met de buren.

Volgende tips kunnen de wederzijdse 'burenhulp' stimuleren.

Neem zelf als eerste het initiatief.

Als je iets verdachts merkt rond het huis van de buren, vertel hen dat dan ook.

Als de buur niet aanwezig is, bel je naar de politie om dit te rapporteren.

Ingeval van langere afwezigheid, vraag je buren dan een oogje in het zeil te willen houden. Je kan tegelijk aanbieden voor hen hetzelfde te willen doen.

 Politioneel toezicht

In geval van afwezigheid kan je de politiediensten van de gemeente vragen om een oogje in het zeil te houden. Uiteraard kunnen ze niet vaker dan een of twee keer per dag langs je woning rijden. Houd daar rekening mee. Maar door dit toezicht rijdt de politie wel door de wijk, wat de ganse buurt ten goede komt. Een verhoogde aanwezigheid van de politie in de wijk verhoogt het afschrikkend effect op inbrekers.

Breng buren en familie op de hoogte als je voor een tijdje weg bent van huis (vakantie, ziekenhuisopname). Vraag dat enkel aan mensen die je goed kent en vertrouwt. Adviseer hen bij mogelijke verdachte bewegingen zonder te aarzelen onmiddellijk de politie te contacteren.

 Meld steeds problemen die de veiligheid kunnen aantasten

Meld steeds problemen die de veiligheid kunnen aantasten, bv. wanneer de verlichting in de straat is uitgevallen of onvoldoende is of bomen/struiken de verlichtingspalen bedekken, aan de verantwoordelijke gemeentediensten. Dit kan eveneens gemeld worden via www.straatlampen.be. Licht is immers de grootste vijand van inbrekers.

 Word lid van het buurtinformatienetwerk

Word lid van het buurtinformatienetwerk dat actief is in de wijk waar je woont. Door lid te zijn van zo’n netwerk, ontwikkel je betrokkenheid bij de problematiek van de inbraken en zal je onbewust waakzamer zijn en minder schroom hebben om de politie te verwittigen wanneer je iets verdacht opmerkt in de buurt. In die zin verhoogt ieder lidmaatschap de efficiëntie van dit netwerk.

Voor meer info kan je terecht op de pagina “Een BIN?

[naar boven]

 

4. Mechanisch beveiligingsmateriaal

U kan zelf de ramen, deuren en andere toegangsmogelijkheden van uw woning verstevigen om het de inbreker zeer moeilijk te maken.

4.1. Buiten je woning

 Omheining

Als je een omheining rond je woning wil voorzien, kies dan bij voorkeur voor een omheining bestaande uit draad of voor een doorkijkpoort. Die laten immers sociale controle toe.

Sluit het toegangshekken (inkom, toegang tot de tuin of een zij-ingang) af met een hangslot of met een cilinderslot. De inbreker moet dan al over de omheining klimmen. Dit vormt een extra hindernis voor dieven en belet hen om gemakkelijk het hazenpad te kiezen of om er met een omvangrijke buit van door te gaan. Samen met andere elementen kan dit reeds volstaan om dieven te ontmoedigen.

 Tuin

De meeste huizen beschikken over een tuin. Verlies volgende nuttige aanwijzingen niet uit het oog:

 Beplantingen

Beplanting die te uitbundig groeit, kan soms de 'sociale controle' van een woning bemoeilijken. Houd de groei van bomen en struiken die een woning kunnen verbergen dus in de gaten.

Snoei regelmatig en vermijd dat struikgewas, planten, bomen of een omheining het zicht belemmeren op belangrijke openingen in de voorgevel van jouw huis. Dergelijke constructies verhogen weliswaar de privacy, maar zorgen er anderzijds ook voor dat een inbreker ongestoord zijn slag kan slaan. Het gebruik van doornstruiken verhindert de toegang tot bijvoorbeeld een raam.

Zorg ervoor dat de voordeur zichtbaar is van op straat. Door de beplanting aan te passen of de afsluiting te verplaatsen, kun je de zichtbaarheid van de voordeur flink vergroten.

Hagen mogen niet te hoog zijn. Een specifieke hoogte is moeilijk te bepalen, maar een haag mag de zichtbaarheid van de woning niet belemmeren.

Het gebruik van doornstruiken kan een gemakkelijke toegang tot bijvoorbeeld een raam voorkomen.

Beplanting mag de buitenverlichting van zwakke beveiligingspunten niet belemmeren, zoals de toegangsdeur.

 Rondslingerend materiaal

Voorwerpen die rond de woning blijven liggen en die een inbreker kan gebruiken om je woning binnen te dringen, maken de woning tot een gemakkelijk doelwit voor ongewenste bezoekers. Jij moet er steeds over waken dat je het inbrekers niet net nog gemakkelijker maakt.

Laat geen ladders, vuilbakken en andere voorwerpen waarvan inbrekers dankbaar gebruik kunnen maken achter in jouw tuin. Meer nog: bewaar het materiaal achter slot en grendel of berg het op in de garage of in het tuinhuis.

Verwijder overblijvende stenen en bouwmateriaal zo snel mogelijk, of bewaar ze achter slot en grendel.

Bewaar gereedschap in de mate van het mogelijke binnenshuis.

Zet de verpakking van bijvoorbeeld een nieuwe computer niet bij het huisvuil, dit trekt immers de aandacht van personen met slechte bedoelingen.

 Tuinhuis

Houd voor ogen dat een tuinhuis vaak heel wat dingen bevat die gebruikt kunnen worden bij een inbraak. Sla volgende adviezen m.b.t. jouw tuinhuis dan ook niet in de wind:

 Fietsen

Ook je fiets kan een waardevolle buit opleveren voor de inbreker! Zeker de hedendaagse race- en mountainbikes of elektrische fietsen, als ze gewoon in het tuinhuis staan.

Voorzie je fiets van een goed slot. Gebruik bij voorkeur twee sloten (geen combinatieslot), van een verschillend type: een beugelslot A met U-vorm of een kettingslot en een ringslot.

Bevestig je fiets altijd aan een vast voorwerp (fietsenrek, paal of ander verankeringselement).

Laat jouw fiets graveren. Daardoor wordt jouw fiets herkenbaar en kan men je fiets makkelijker terugbezorgen indien deze na diefstal toch teruggevonden wordt. Informeer de politie steeds in geval van diefstal. Je kunt dit doen via www.police-on-web.be of het plaatselijk politiekantoor.

Dieven schrikken er niet voor terug om overdag fietsen uit tuinhuizen te stelen. Plaats jouw fiets dus zelfs op privé-eigendom (tuin, oprit, garage of het tuinhuis) uit het zicht en maak hem slotvast.

Laat geen afneembare voorwerpen (fietscomputer, fietspomp, afneembare verlichting, boodschappen in de fietszak) op jouw fiets achter.

 Huisnummer

Zorg ervoor dat het huisnummer duidelijk zichtbaar is vanaf de weg. Dit vergemakkelijkt het werk van politie en hulpdiensten als een snelle interventie noodzakelijk is.

 Brievenbus

Bewaar geen reservesleutels in de brievenbus.

Vraag iemand die je vertrouwt om tijdens jouw afwezigheid de brievenbus te ledigen.

Zorg ervoor dat de namen van de bewoners klaar en duidelijk op de brievenbussen en deurbellen staan vermeld. Dit is niet enkel handig voor de postbode, maar helpt ook hulpdiensten zoals politie bij spoedeisende interventies.

Indien een brievenbus in de voordeur is ingebouwd, passen dieven af en toe de methode van het 'hengelen' toe: met een haakje trachten ze door de brievenbus of een andere opening de kruk van de deur te bedienen. De remedie: draai de deur steeds op slot! Of voorzie een postbak, postvak of afschermplaat.

 Buitenverlichting

Buitenverlichting dient niet alleen om een huis of tuin beter tot uiting te laten komen. Je kunt er ook ongewenste bezoekers mee afschrikken. Een kwaliteitsvolle verlichting is immers een van de grootste vijanden van een inbreker.

* Welke keuze heb je?

* Installatie

[naar boven]

4.2. De in- en uitgangen van je woning

 Deurbel

Hierdoor weten de bewoners dat er iemand aan de deur staat. Maar vergeet niet om door het raam te kijken voor je de deur openmaakt.

Sommige woningen hebben een parlofoon/videofoon. Zo kunnen bewoners vooraf vragen wie er aan de deur staat. Toch blijft het belangrijk om even te controleren wie er voor de deur staat, alvorens u ze openmaakt.

Let in het geval van de videofoon wel op dat er voldoende licht is om personen te kunnen herkennen die voor de deur staan.

Opgelet! Een videofoon valt in principe niet onder de camerawetgeving. De finaliteit van een videofoon is immers te verifiëren wie er voor de deur staat, niet het bewaken van goederen en personen. Dit betekent dat een aangifte bij de privacycommissie niet noodzakelijk is, evenmin het ophangen van een pictogram. Beschikt de videofoon over een registratiefunctie, dan is de camerawetgeving normaliter wel van toepassing!

 Voordeur en sloten

Een deur is een van de zwakke plekken waarvan dieven vaak gebruik maken om een huis binnen te dringen. Enkel deuren vervaardigd uit stevig materiaal, uitgerust met een veiligheidsslot in een stevige deurlijst met een kwaliteitsvolle verankering zijn inbraakbestendig. Alleen zo kan je jezelf verweren tegen inbrekers!

Een lamp kan diegene die voor de deur staat “verlichten”, zodat deze herkenbaar is. Als de lamp achter de persoon hangt die aanbelt, of te hoog is aangebracht, ontstaan er schaduwen. Dit vermindert de herkenbaarheid van het gezicht. Bij de voordeur wordt de lamp best bevestigd aan de sluitzijde naast de deur.

Hang geen briefjes die jouw afwezigheid kunnen doen vermoeden.

Een goed sleutelbeheer en dito afsluitdiscipline zijn cruciaal. Het is belangrijk om sleutels goed bij te houden en het huis goed af te sluiten. Neem daarom volgende tips in acht:

Voor meer technische informatie, ga naar www.veiligewoning.be

 Ramen

Heel wat inbraken gebeuren via een raam. Dat maakt van ramen een kwetsbaar punt. De zwakke plekken van ramen waarmee de burger rekening dient te houden zijn:

Een regel die van toepassing is op elk raam: zorg ervoor dat het raam stevig is verankerd in het frame en het metselwerk. En zoals geldt voor elk gevelelement, moet een raam eveneens als geheel beschouwd worden. Daarom is het belangrijk dat alle onderdelen van het raam hetzelfde weerstandsniveau bieden.

Op de markt zijn heel wat beveiligingssystemen verkrijgbaar die ramen kunnen versterken. De beveiliging van een raam moet echter als één geheel beschouwd worden: een raam wordt niet beveiligd door er maar één onderdeeltje van aan te pakken. Alles begint bij een goede kwaliteit van de raamprofielen.

Voor bestaande ramen gelden andere beveiligingsmaatregelen dan voor nieuwe ramen.

Een opzetgrendel is een goede oplossing om bestaande ramen extra te beveiligen. Controleer of de opzetgrendels stevig bevestigd zijn. Het verdient aanbeveling om scharnieren met dievenklauwen te gebruiken om zo te vermijden dat raamvleugels worden losgerukt.

Bestaande ramen zijn vaak nog voorzien van espagnoletsloten: deze zetten boven- en onderaan een schuifgrendel in beweging. Voor grote dubbele ramen of glazen deuren is het espagnoletslot te zwak. Een meerpuntsvergrendeling is dan beter. Beveilig oude spanjoletten op goedkope wijze door een hangslotje te plaatsen door de stang.

Enkele beglazing kan vervangen worden door gelaagd glas (EN 356), maar je controleert best eerst of het raamwerk daar wel voor geschikt is. Het komt soms immers goedkoper uit om het gehele raamwerk te vervangen.

Gebruik twee oplegsloten voor tuimel- of valramen van meer dan een meter hoog en/of breed.

Als het raam nooit wordt geopend, schroef je het best dicht.

Doe steeds ramen, deuren en buitendeuren op slot wanneer je gaat slapen of maar eventjes weg bent en bewaar de sleutels op een gemakkelijk toegankelijke plaats (maar wel uit het zicht). Vergeet ook de kleine raampjes niet, zoals het toiletraampje!

Laat geen vliegenramen in de ramen zitten wanneer je het huis verlaat.

Traliewerk vormt ook een manier om minder sterke ramen te beveiligen. Houd er wel rekening mee dat traliewerk het esthetische uitzicht van het huis heel erg kan veranderen. Ter informatie: de metalen staven waaruit traliewerk bestaat, moeten minstens een diameter van 15 mm hebben en tussen elke staaf mag er maar maximum 12 cm gelaten worden.

Voor meer technische aanbevelingen, ga naar www.veiligewoning.be

 Achterdeur

Inbraakpreventie beperkt zich niet tot de voordeur, ook de andere deuren, zoals de achterdeur, verdienen op dit punt de nodige aandacht. Doordat de achterdeur vaak aan het zicht van buren of voorbijgangers is onttrokken, vormt ze een geliefd doelwit voor inbrekers. Gelukkig hebben ook inbrekers geen zeeën van tijd. Hoe moeilijker je het hen maakt om het slot te forceren, hoe kleiner de kans dat ze daartoe ook werkelijk een poging ondernemen. Beveilig de achterdeur dus even goed als de voordeur.

Onthoud steeds dat de achterkant van je huis minstens even kwetsbaar is als de voorkant.

Voor meer technische aanbevelingen, ga naar www.veiligewoning.be

 Terrasdeuren.

Volglazen deur (mogelijk zelfs met twee vleugels):

Voor meer technische aanbevelingen, ga naar www.veiligewoning.be

 Balkon

Om te verhinderen dat inbrekers zich via het balkon aan de slaapkamer toegang verschaffen tot jouw woning, kan je volgende veiligheidsmaatregelen treffen:

 Dakramen

Dakramen zijn zeer inbraakgevoelig wanneer ze gemakkelijk bereikbaar zijn van op een plat dak of van op de begane grond.

Bij heel wat systemen is het hang- en sluitwerk van buitenaf gemakkelijk bereikbaar door het wegnemen van de aansluiting met de dakpannen. Een juiste materiaalkeuze kan hier heel wat ellende voorkomen.

Laat een dakraam nooit op een kier openstaan tijdens afwezigheid.

Opgelet voor gemakkelijk toegankelijke daken (in het bijzonder via dakgoten of regenafvoerpijpen die inbrekers kunnen beklimmen).

Veiligheidssloten, een vergrendelbare raamkruk, dievenklauwen, blokkeersysteem of kierstandhouder kunnen eveneens geïnstalleerd worden om de veiligheid van het dakraam te verhogen.

Voor meer technische aanbevelingen, ga naar www.veiligewoning.be

 Koepels

Koepels worden vaak gebruikt in aanbouw en zijn makkelijk open te krijgen door inbrekers. Ze beveiligen is daarom een must.

Voorzie een inbraakwerende koepel vervaardigd uit plastiek of polycarbonaat.

De montage van een koepel is van cruciaal belang. Omdat de montage doorgaans van buitenaf gebeurt, is het belangrijk maatregelen te nemen om te voorkomen dat de koepel van buitenaf kan worden losgemaakt.

Voor meer technische aanbevelingen, ga naar www.veiligewoning.be

 Kelderraam en kelderrooster

Bij de beveiliging van jouw woning worden het kelderraam en het kelderrooster vaak over het hoofd gezien.

Vergrendel een kelderrooster groter dan 50 cm op 17 cm door middel van één stang, voorzien van een stevige muurverankering of door twee zware kettingen, voorzien van een spanschroef en een stevige muurverankering. Plaats de kettingen zo diep mogelijk, zodat de dief er niet bij kan.

De kelderrooster kan ook in de muur vastgeschroefd worden met een stalen plaat. De muur moet dan echter wel voldoende stevig te zijn.

Plaats een hek of stangen aan de binnenkant van het kelderraam (maximumruimte tussen de staven: 12 cm), gelaagd glas of polycarbonaat. Of beveilig het kelderraam zoals andere ramen.

Voor meer technische aanbevelingen, ga naar www.veiligewoning.be

 Garagepoort

De garage, met haar grote toegangspoort, is een van de zwakkere plekken in de beveiliging tegen inbrekers. Soms geeft de garagepoort via een verbindingsdeur toegang tot de woning. Behandel de binnendeur dan ook als een buitendeur met extra stevige scharnieren, ophanging en sloten. Wees ervan bewust dat als een dief deze deur tracht te manipuleren, hij al binnen in de woning is en dus meer lawaai kan maken zonder dat de buren het horen.

Doe steeds de garagepoort op slot wanneer je met de auto vertrekt. Wacht tot de automatische garagepoort helemaal dicht is, voor je wegrijdt.

Voorzie een stevige verankering van de garagepoort in de ruwbouw van de woning.

Als het blad van de poort niet stevig genoeg is, koop je beter een nieuwe garagepoort.

Voorzie een inbraakvertragend slot en cilinder. Installeer daarnaast veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging voor manueel te bedienen garagepoorten (voor gemotoriseerde garagedeuren zijn deze beslagelementen niet nodig). De cilinder mag niet meer dan 2 tot 3 mm uit het inbraakvertragende beslag steken.

Kies indien mogelijk een meerpuntsluiting met 3 sluitpunten, die een extra beveiliging vormt tegen het oplichten van de poort (2 zijlingse sluitpunten aan de onderzijde van de poort en 1 sluitpunt aan de bovenzijde). Je kan ook een veiligheidsslot plaatsen naast het bestaande sluitmechanisme, uitgerust met een cilinderslot.

Is de garagepoort voorzien van een toegangsdeur en/of raam, dan is extra aandacht vereist voor scharnieren en sloten van de inzetdeur/raampje. Gebruik mat glas voor alle ramen in de garage: zo wordt inkijk onmogelijk.

Voorzie minstens twee vergrendelingen in het vaste kader of in de ingemetselde potten.

Een afstandsbediening voor een sectionaalpoort is een aanrader. Opteer voor een systeem met wisselende code, wat een grotere veiligheid biedt. Bij een systeem met één vaste code loop je het risico dat de code onderschept wordt.

Voor meer technische informatie ga naar www.veiligewoning.be

4.3. Buiten geparkeerde auto

Een inbraak op zich is al erg genoeg, een autodiefstal wil je er niet bovenop! Volg daarom volgende richtlijnen nauwgezet op.

Parkeer je wagen bij voorkeur in een garage. Indien dat niet mogelijk is, parkeer je wagen dan in de straat op een goed verlichte plaats.

Wanneer jij je wagen parkeert, richt de wielen dan altijd naar het voetpad. Dit bemoeilijkt het stelen van je wagen voor de inbreker.

Activeer steeds het stuurslot alvorens je wagen te verlaten. Dit vormt een efficiënte maatregel tegen autodiefstal.

Sluit je wagen steeds zorgvuldig af, ook als hij in de garage staat.

Neem als je de wagen verlaat altijd de boorddocumenten uit het voertuig; die zijn bij criminelen immers heel gegeerd.

Neem steeds alle waardevolle voorwerpen uit de wagen: GPS, GSM, laptop, handtas, portefeuille, jas, fototoestel, sleutels, geld, kredietkaarten, enz. Kun je ze niet meenemen, leg ze dan uit het zicht (bij voorkeur in de koffer) wanneer je de auto verlaat. Zo breng je potentiële dieven niet in de verleiding.

Verwijder ook de GPS-houder en veeg de zuignapafdruk uit. Deze afdruk is voor dieven een goede aanwijzing dat er zich mogelijk een GPS in de wagen bevindt.

Gebruik de PIN-code op jouw GPS. Deze optie is vaak voorzien, maar niet standaard geïnstalleerd. Activeer deze functie, zodat de GPS na diefstal niet meer bruikbaar is.

Is er niets waardevols in jouw wagen te vinden, toon dit! Laat het handschoenkastje en kofferzeil/hoedenplank open.

Laat de sleutels nooit in het contact zitten, ook niet als je maar even weg bent.

Let ook op de buitenkant van de auto: gebruik een afsluitbare dop voor de brandstoftank, duw de antenne in en kies voor vergrendelbare systemen om voorwerpen met aanhangwagens te transporteren.

Schakel de bluetooth- en wifi-functie van jouw GPS, laptop en GSM uit: potentiële dieven kunnen het signaal opvangen en de aanwezigheid van mogelijk waardevolle voorwerpen opsporen. Lees in verband hiermee meer in het artikel “Kunnen dieven de laptop in mijn kofferbak detecteren?” op de website van de politie.

Word je toch het slachtoffer van autodiefstal of van diefstal van voorwerpen uit jouw auto, meld dit dan onmiddellijk bij de politie! Maak kopieën van de boorddocumenten en bewaar ze thuis.

Lees meer in het artikel “Hoe beveilig je je auto tegen diefstal?” op de website van de politie.

[naar boven]

 

5. Alarminstallatie

Het plaatsen van een elektronisch alarmsysteem is alleen maar interessant als de woning al correct beveiligd is. Dit systeem vertraagt de inbreker immers niet, maar kan hem wel afschrikken.

Doe een beroep op professionals om u te begeleiden. Bekijk de geldende wetgeving.

5.1. Algemeen

Men onderscheidt de volgende 2 systemen:

Een zichtbaar alarmsysteem (sticker, buitensirene, buitenflash) kan geen inbraak voorkomen, maar kan een inbreker wel afschrikken. In meer dan de helft van gevallen laten indringers een gebouw met een alarm links liggen, zo blijkt uit onderzoek.

Een alarmsysteem laat toe verdacht gedrag onmiddellijk te detecteren en de bewoners te waarschuwen. Bovendien draagt het eveneens bij tot het beperken van de tijd die de inbreker in het gebouw aanwezig is, van de buit of van de omvang van het vandalisme. Want wanneer een alarm afgaat, wordt de situatie oncomfortabel en kan een interventie van de bewoner of een extern agent zich elk moment voordoen. Er blijft dan nog maar weinig tijd over voor de inbreker om zijn slag te slaan.

Een alarminstallatie kan heel nuttig zijn, maar is niet gratis. Ga eerst na of je jouw eigendom niet met een aantal kleinere aanpassingen bijkomend kunt beveiligen. Doe daarvoor beroep op een deskundig vakman.

Wie een alarminstallatie wil aanschaffen, moet zich er vooral voor hoeden de goedkoopste oplossing te kiezen. Een goed systeem is voorzien van de vermelding 'designed conform EN50131'.

Telkens je jouw woning, zelfs maar voor enkele minuten verlaat, moet je het alarm activeren.

Het is niet wettelijk verplicht om een alarmsysteem aan te sluiten bij een alarmcentrale. Het biedt wel veel voordelen. De firma bewaakt het pand en treedt op in de plaats van de gebruiker. Echt of loos alarm? De centrale controleert en verwittigt de gebruiker om ter plaatse te gaan, alsook indien nodig de politie. Ze kan, indien de gebruiker dit uitdrukkelijk wenst, hiervoor ook een beroep doen op professionele bewakingsagenten.

5.2. Waar kan ik een alarmsysteem aanschaffen?

De verkoop of het verspreiden van materiaal is niet aan wettelijke regels onderworpen. Deze markt is dus vrij. Het is daarom bijzonder nuttig om U goed te informeren over de keuze van beveiligingsmateriaal. Als particulier of KMO kunt u voor de beveiliging van uw woning of uw beroepslokalen terecht bij de techno-preventieve adviseur van de lokale politie. Voor de meeste materialen wordt op vraag van het verzekeringswezen een kwaliteitscontrole uitgevoerd.

Wie een alarminstallatie wil aanschaffen, moet zich er vooral voor hoeden de goedkoopste oplossing te kiezen. Een goed systeem is voorzien van de vermelding 'designed conform EN50131'.

Indien men handig is en enige ervaring heeft met elektronica kan men een systeem zelf inbouwen. Indien dit niet het geval is, doe je best beroep op een deskundig vakman.

Consulteer de lijsten van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de erkende beveiligingsondernemingen (installatie) en de vergunde alarmcentrales (meldkamers).

5.3. Installatie en onderhoud

Wanneer een particulier zijn eigen alarmsysteem installeert, is deze niet meer verplicht het alarmsysteem te laten controleren door een erkende beveiligingsonderneming, alvorens zijn systeem onder spanning te zetten.

Wanneer deze particulier zijn systeem niet zelf installeert, moet dit steeds geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming. De beveiligingsonderneming maakt bij oplevering van het systeem de installateurscode zonder bijkomende kosten over aan de eigenaar van het alarmsysteem.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. Hij kan dit zelf doen, indien hij het niet zelf doet moet hij beroep doen op een erkende beveiligingsonderneming.

Indien het onderhoud gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming, geeft deze een attest af.

Het jaarlijks onderhoud blijft bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting meer om een contract af te sluiten dat voorziet in een jaarlijks onderhoud door een erkende beveiligingsonderneming.

5.4. Elektronische aangifte van uw alarmsysteem

 Welke alarmsystemen moeten aangegeven worden?

Enkel de alarmsystemen die niet aangesloten zijn bij een alarmcentrale moeten het voorwerp uitmaken van een aangifte via www.policeonweb.belgium.be/eloket.

Bovendien moet het gaan om goederenalarmsystemen die zijn uitgerust met één van de volgende elementen:

 Wie moet de aangifte doen?

De gebruiker is verplicht zijn alarmsysteem aan te geven. Bijvoorbeeld, een huurder die aankomt in zijn appartement zal zijn alarmsysteem moeten aangeven, zelfs indien het alarm reeds werd aangegeven door de vorige huurder; het is niet de eigenaar die dit voor hem zal doen.

De gebruiker die zijn alarmsysteem heeft aangesloten bij een alarmcentrale moet niets doen. De alarmcentrale voert de volledige registratie van het systeem uit voor haar klanten. Het betreft een wettelijke verplichting van de alarmcentrale, echter zonder dat deze laatste aan de klant een bewijs moet leveren dat het systeem werd aangegeven. Om zeker te zijn dat het alarm geregistreerd werd, kan men contact opnemen met de leverancier van het alarm/alarmcentrale. Het komt immers voor dat ook deze centrales niet in regel zijn!

Enkel de gebruiker van een alarmsysteem dat niet is aangesloten bij een alarmcentrale moet deze aangifte doen, binnen de 10 dagen die volgen op de eerste ingebruikname van het systeem, via het elektronisch loket www.policeonweb.belgium.be/eloket.

 Wanneer moet men het alarmsysteem aangeven/wijzigen/schrappen?

De aangifte van de in de vorige paragraaf bedoelde alarmsystemen bij het meldpunt “alarmsystemen” is verplicht.

De gebruiker is verplicht zijn alarmsysteem aan te geven binnen de 10 dagen die volgen op de eerste ingebruikname van het systeem, dit wil zeggen het eerste gebruik van het systeem door de gebruiker. Bijvoorbeeld, een huurder die aankomt in zijn appartement zal zijn alarmsysteem moeten aangeven, zelfs indien het alarm reeds werd aangegeven door de vorige huurder; het is niet de eigenaar die dit voor hem zal doen.

In geval van wijzigingen van de gegevens of in geval van buitendienststelling van het systeem, wordt eveneens een termijn van tien dagen voorzien.

De gegevens moeten bovendien jaarlijks bekrachtigd worden.

 Hoe moet je de registratie doen?

Om jouw alarmsysteem te registreren heb je een elektronische identiteitskaart (eID pincode), een eID-kaartlezer en internetverbinding nodig.

Een omstandige gebruikershandleiding van het registratieproces kan je vinden op www.policeonweb.belgium.be

Niet iedereen heeft internet. Hoewel de gebruiker verantwoordelijk is voor de aangifte, is het geen verplichting dat de gebruiker van het alarmsysteem zelf toegang heeft tot internet.

Wat met personen die niet over een internetverbinding beschikken of die, door hun leeftijd of gezondheidstoestand, de aangifte niet alleen kunnen doen? Voor deze personen zijn de volgende oplossingen mogelijk:

Zij kunnen hun alarmsystemen aansluiten bij een alarmcentrale die de aangifte voor hen zal doen. Dit verschaft bovendien talrijke voordelen. De autoriteiten steunen deze optie.

De beveiligingsfirma’s kunnen, op vrijwillige basis, hun klanten helpen met de aangifte van hun alarmsysteem. De installateurs moeten echter gebruik maken van de elektronische identiteitskaart of het ‘token’ van hun klanten. Zij kunnen dus niet hun eigen elektronische identiteitskaart gebruiken om de aangifte van hun klanten te doen. Het betreft hier dus een mogelijkheid tot bijstand, die kan worden beschouwd als een extra dienstverlening die de beveiligingsfirma’s aan hun cliënteel bieden.

Zij kunnen een beroep doen op familieleden of kennissen om internettoegang te hebben.

Verschillende gemeenten en lokale politiezones stellen toegang tot het internet, evenals bijstand, ter beschikking van de burgers. Ook in dit geval dient men de elektronische identiteitskaart of het ‘token’ van de gebruiker te gebruiken.

Het vaak mogelijk om toegang te hebben tot het internet in openbare gebouwen, zoals bijvoorbeeld bibliotheken of de Digitale Openbare Ruimtes.

 Sancties bij gebrek aan registratie

Vanaf 1 maart 2010 kan aan de gebruiker van een alarmsysteem, die niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten, een administratieve geldboete worden opgelegd.

5.5. Is er nog een financiële tegemoetkoming voor een alarminstallatie?

Het Vlaams Gewest heeft beslist om vanaf 1 januari 2015 de belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand te schrappen.

Opgelet. Sommige websites, welke nog niet zijn aangepast aan de nieuwe situatie, vermelden nog steeds deze belastingvermindering.

5.6. Aanvullende informatie en publicatie betreffende alarmsystemen

De FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie heeft een brochure ‘Geen (node)loos alarm. Spelregels bij inbraakalarmen’ uitgegeven teneinde de gebruikers te informeren over de reglementering inzake alarmsystemen ter beveiliging van goederen. Voor de wetgeving zelf, klik hier.

Lees ook het artikel “Verplichtingen voor de houders van een alarminstallatie” op de website van de politie.

[naar boven]

 

6. Camerabewaking

 Algemeen

Ook het plaatsen van Camerabewaking is alleen maar interessant als de woning al correct beveiligd is. Net zoals een alarmsysteem vertraagt het de inbreker niet, maar kan hem wel afschrikken.

Met camera’s houdt u elektronisch toezicht. Ze registreren een diefstal, een inbraak of een overval. Camerabewaking is bedoeld om de daders na de feiten te identificeren. Maar het draagt evengoed bij tot de preventie van misdrijven.

 De juiste keuze.

Een gesloten circuit van camera’s geeft beelden op één of meerdere monitors weer en neemt ze op. U sluit deze netwerkcamera’s aan op een intern of extern computernetwerk. Of koppelt ze aan een alarmknop waarbij een erkende meldkamer meekijkt. Deze systemen vergen wel een aanzienlijke investering van geld, tijd en personeel. Wilt u een optimaal cameratoezicht? Dan is waar en hoe u ze installeert van cruciaal belang. Vraag uw technopreventieve adviseur om raad. Of lees het nog eens na in de webbrochure ‘Geen (node)loos alarm’. U vindt haar op www.besafe.be.

 Respect voor de persoonlijke levenssfeer.

Overweegt u een systeem van cameratoezicht? Hou dan rekening met de wettelijke verplichtingen inzake de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals voorzien door de camerawet. Hierna volgt een kort overzicht van deze verplichtingen:

 Een paar tips voor het optimale gebruik van uw camera.

Lees meer in het artikel “Camerabewaking” op de website van de politie.

[naar boven]

 

7. Tips i.v.m. diefstal met list

Er lopen personen met slechte bedoelingen rond die er niet voor terugdeinzen burgers te misleiden. Wees daarom waakzaam!

Preventietips : hoe kan u diefstal met list vermijden?

[naar boven]

 

8. Wat te doen bij een inbraak?

Wanneer je thuis bent en je verdachte geluiden hoort:

Het volstaat meestal het licht aan te steken of lawaai te maken om de inbreker op de vlucht te doen slaan. Hij heeft er immers geen enkel belang bij om herkend te worden.

Indien een confrontatie toch plaatsvindt:

Nadien

[naar boven]