FAQ: Alles wat je wilde weten, maar niet durfde te vragen

Waarom zou ik lid worden?

Inbrekers en dieven volgen de weg van de minste weerstand. Ze slaan toe in wijken waar weinig sociale controle is, en kiezen er de gemakkelijkste huizen uit. Met een BIN werkt de buurt aan een grotere sociale controle. Als lid van ons netwerk ontwikkel je betrokkenheid bij de problematiek. Alle leden zullen bewuster rondkijken, ook bij de buren. De buren zullen dus ook bewuster naar jouw huis kijken. Je zal minder schroom hebben om de 101 te bellen. Zo help je de politie en verhoog je de pakkans. Hoe meer leden ons BIN heeft, hoe meer ogen rondkijken en hoe efficiënter het BIN werkt.

Blijft mijn privacy beschermd als lid van het BIN?

Ja, je privacy is beschermd. Jouw persoonsgegevens blijven geheim. Je lidmaatschap is enkel bekend bij het Ministerie van BINnenlandse Zaken, de politie en de coördinatoren. Die laatsten zijn ook officieel gehouden aan absolute discretieplicht. Meld je iets verdachts op het nummer 101, dan wordt je oproep afgehandeld zoals voor iedere andere burger. Of jij lid bent van een BIN, maakt dan geen verschil uit.

Kan ik niet beter de lokale politie bellen als ik iets verdachts zie?

Zeker niet. En zeker ook niet naar de burgemeester bellen, en al evenmin naar een van onze coördinatoren. De dienst 101 is dag en nacht bemand door goed opgeleide dispatchers die weten wat ze moeten doen als er een melding BINnenkomt. Terwijl jij nog aan je uitleg bezig bent, zijn zij al de lokale politie aan het verwittigen. Dat kan nooit zo snel en zo efficiënt gaan als je een andere weg volgt. Je moet maar één nummer onthouden, en dat is 101.

Wat moet/mag ik doen wanneer een melding binnenkomt?

Wanneer je een sms krijgt over een verdachte melding, dan vragen we aan alle BIN-leden om duidelijk te tonen dat we op dat moment met zijn allen weten wat er aan de hand is en dat we allemaal samen veel waakzamer zijn. Steek bijvoorbeeld je buitenverlichting aan en sla gedurende een tiental minuten na de melding de bewegingen op straat gade, bij voorkeur van achter je raam aan de straatkant. Meld elke beweging die je ziet en die aan het signalement van de sms beantwoordt opnieuw aan de 101.

Wat moet/mag ik zeker niet doen wanneer een melding binnenkomt?

Je mag vooral niks onwettelijks doen en ook niks waarmee je jouw eigen veiligheid of die van iemand anders in het gevaar brengt. Het is niet verboden om naar buiten te gaan, maar dit wordt stellig afgeraden. Zoek in geen geval de confrontatie op. Als BIN-lid help je alleen door de juiste meldingen te doen. Het achtervolgen en inrekenen van de daders is de taak van de politie.

Welk risico loop ik wanneer een melding Binnenkomt?

Geen enkel. Daar moet je zelf over waken. Dat doe je door de confrontatie met de eventuele daders niet op te zoeken. Je blijft best binnen, in de beslotenheid van je woning.

Kan ik op meer dan één gsm de sms’jes toekrijgen?

Eén gsm-nummer per gezin, dat is de regel. Dat heeft louter met het prijskaartje van de communicatie te maken: de kosten zouden te hoog oplopen, anders. Ben je als BIN-lid niet aanwezig als er een melding BINnenkomt, stuur dan gewoon het berichtje door naar het thuisfront. De meeste gsm-abonnementen van tegenwoordig omvatten per maand duizend of meer gratis sms’jes, dus dat kost je niets, alleen de moeite. Maar als die sms’jes verstuurd worden vanuit de alarmcentrale, dan kosten ze wel geld.

Kan ik via het BIN ook technische defecten melden?

Neen, daarvoor moet je rechtstreeks naar de website van het gemeentebestuur gaan. Volg gewoon deze link: http://www.steenokkerzeel.be/gemeente/diensten/grondgebiedzaken/loket/dynMeldingskaart.php

Heeft het BIN een politieke doelstelling?

Neen, met politiek hebben wij niets te maken. Natuurlijk is het gemeentebestuur, tezamen met de lokale politie, de initiatiefnemer van het BIN, maar in onze werking zijn wij autonoom en partij-onafhankelijk. Je moet bij ons dus ook niet met partijpolitieke beweegredenen aankomen, daar doen wij niet aan mee.

Kan ik de sms’jes in een andere taal krijgen?

Neen, de sms’jes worden door de dienst 101 en de lokale politie verstuurd en die volgen de taalwetgeving. Bijgevolg zijn alle sms’jes in het Nederlands.

Wil dat dan zeggen dat het voor anderstaligen niet zinnig is om toe te treden tot het BIN?

Natuurlijk wel: inbrekers trekken zich van de taalwetten namelijk niks aan en halen ook de huizen van anderstaligen leeg. Dus die kunnen ook maar beter toetreden tot het BIN. Hoe meer de anderstalige buren met de Vlaamse inwoners op straat spreken - ook al gaat het dan om inbraakpreventie - hoe beter voor de integratie en de onderlinge samenhang. En onze coördinatoren, die mogen natuurlijk wel een andere taal spreken met kandidaat-leden ...

Kan ik mij uitschrijven uit het BIN?

Natuurlijk, daar doen wij niet moeilijk om. Als jij niet langer wil lid zijn, dan laat je ons dat schriftelijk weten (via e-mail of op een briefje), en dan schrappen wij jouw gegevens uit de database. Vanaf dan krijg je geen meldingen meer.

Kan ik tijdens mijn vakantie “offline” gehaald worden?

Als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, wil je misschien liever niet lezen dat er een verdacht individu in je straat rondloopt, want je kan er dan toch niks aan doen. Alleen moet je begrijpen dat het voor onze coördinatoren wel heel moeilijk wordt om die administratie bij te houden. Daarom vragen we om deze aanvragen tot een absoluut minimum te beperken.

Mag ik ook Whatsapp gebruiken om meldingen te doen?

We kunnen je niet tegenhouden om de moderne technologie te gebruiken, maar Binnen de werking van ons BIN heeft Whatsapp geen officiële plaats. De meldingen gebeuren via sms’jes of, indien niet dringend, via e-mail. Niet iedereen heeft een smartphone, en niet iedere smartphone-gebruiker kent Whatsapp. In een grote groep van meer dan honderd mensen is Whatsapp trouwens niet het meest efficiënte communicatiemiddel.

Maar wil jij een Whatsapp-groep maken met je onmiddellijke buren, laat je dan niet tegenhouden door ons. Alleen past dit niet in het kader van ons BIN.

En wat met Facebook?

Zowel ons BIN als de politiezone Kastze hebben een Facebookpagina. Zoek ons maar eens op en “like” ons. Als je een berichtje wil posten op onze Facebookpagina, dan moet je wel eerst voorbij onze portier. We laten niet zomaar elk berichtje rechtstreeks op onze Facebookpagina landen, dat zou niet fijn zijn. We hanteren niet alleen de basisprincipes van onze Vlaamse democratische beginselen, maar we verwachten ook het nodige respect en terughoudendheid op onze Facebookpagina.

 Facebook Politiezone KASTZE  Facebook BIN Bos

Wat kost het lidmaatschap van het BIN?

In 2016 en 2017 draagt het gemeentebestuur de kosten om onze opstart te faciliteren, maar later dragen de leden de helft van de kostprijs van de telecommunicatie. Dat zal wellicht ongeveer 6 à 8 euro per jaar zijn. Die kost wordt aangerekend door de gemeente.

Heb je nog meer vragen?

Stuur jouw vragen door

We beantwoorden ze zo snel mogelijk en voegen ze toe aan deze FAQ’s.